Mój pierwszy wpis

Biuletyn w założeniu będzie przedstawiał stanowiska i opinie środowiska opozycyjnego.